Zbiór ogólnych zasad obowiązujących w sezonie 2019.


Puchar Zimowy 2019

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona indywidualnie oraz drużynowo (liczone trzy najlepsze wyniki z pięciu możliwych startów).

Dodatkowe informacje:
Informujemy, że zgodnie z tradycją, wszystkie eliminacje Pucharu Zimowego zostaną rozegrane według aktualnych regulaminów PFTA (wraz z kilkoma wyłączeniami opisanymi poniżej).

Zasady ogólne Pucharu Zimowego:

 1. Klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona w kategoriach: FT, HFT1, HFT2, Junior (HFT/FT Open) w wieku 9-16 lat. Wszyscy juniorzy strzelają postawy wymuszone, ale juniorzy w wieku 9-13 lat mogą korzystać z pomocy opiekuna (mogą stosować bipody, poduszki itp.)
 2. Do klasyfikacji generalnej (indywidualnie oraz drużynowo) będą liczone najlepsze trzy starty z pięciu eliminacji (%). UWAGA! Każdy zawodnik startujący w kategorii FT (nawet niezgłoszony do drużyny) w przypadku całkowitego chybienia figurki jest zobowiązany do "zaczernienia" pola z punktacją za każdy cel, na którym nastąpiło całkowite chybienie (do punktacji drużynowej „zaczernienie” będzie liczone jako 0 punktów).
 3. Na każdej eliminacji Pucharu Zimowego zostanie rozstawionych 30 figurek dla HFT + 7 dodatkowych celów dla konkurencji FT (powyżej 42 metra).
 4. Zwycięzcą klasyfikacji końcowej Pucharu Zimowego zostanie zawodnik, który uzyska najwyższą sumę punktów (%) pucharowych. W przypadku uzyskania równej, najwyższej sumy przez więcej niż jednego zawodnika, o końcowej klasyfikacji zadecyduje większa ilość wyższych miejsc (po dogrywkach), na branych do klasyfikacji zawodach. Jeśli to nie przyniesie rozstrzygnięcia, porównuje się wyniki w zawodach, w których brali udział jednocześnie wszyscy pretendenci. Jeśli i to nie da rozstrzygnięcia rozegrana zostanie dogrywka.

Drużyny oraz klasyfikacja drużynowa:

 1. Drużyna może się składać maksymalnie z 5 zawodników.
 2. Wyniki trzech najlepszych zawodników będą liczone do klasyfikacji poszczególnych eliminacji.
 3. Drużyna może się składać z reprezentantów kategorii: FT, HFT1, HFT2 i Junior (HFT/FT Open w wieku 14-16 lat).
 4. Biuro Zawodów przeliczy wyniki zawodników FT do klasyfikacji drużynowej zgodnie z punktacją przyjętą w HFT ("X" - 2 pkt, "0" - 1 pkt, "zaczernione" pole - 0 pkt.).
 5. Wynik zawodnika do drużyny będzie liczony tylko wtedy, gdy w jego kategorii na danych zawodach wystąpi co najmniej 3 strzelców (wyjątkiem jest klasa Junior HFT/FT Open w wieku 14-16 lat, gdzie wynik Juniora do drużyny zostanie przyrównany do zwycięzcy odpowiedniej klasy seniorskiej).
 6. Jeden zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
 7. Termin zgłaszania drużyn upływa przed rozpoczęciem trzeciej eliminacji Pucharu Zimowego.
 8. Skład drużyny nie może ulec zmianie podczas trwania całego Pucharu.
 9. Przed upływem terminu zgłaszania drużyn, można rozwiązać drużynę i zgłosić nową z zachowaniem pkt 6 tego regulaminu. Dotychczasowe wyniki rozwiązanej drużyny zostaną anulowane, a drużyna usunięta z klasyfikacji generalnej.

Wszystkie sprawy nie ujęte w w/w regulaminie będą rozstrzygane indywidualnie przez organizatorów Pucharu Zimowego.

Następne zawody za:

Klasyfikacja generalna PZ'19:


20.01.2019
- Łazy | WYNIKI
03.02.2019 - Bohumin | WYNIKI
17.02.2019 - Jaworzno | WYNIKI
03.03.2019 - Zabrze | WYNIKI
17.03.2019 - Mikstat | WYNIKI
Liczone 3 z 5 zawodów

Organizatorzy PZ'19: